Eesti
Tagasi

Tingimused

Meist

Kingitus.ee OÜ, juriidilise isiku kood Eestis 11472156, aadress Paavli 5a, Tallinn, Eesti (edaspidi „Firma“), pakub teenuseid oma kodulehel Emoti.ee (edaspidi „Koduleht“). Käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused“) reguleerivad Firma Kodulehel pakutavate teenuste tingimusi ja korda.

Üldsätted

Enne, kui hakkate kasutama Kodulehe ja seal viidatud teenusepakkujate teenuseid, olete kohustatud käesolevad Tingimused hoolikalt läbi lugema ja neist aru saama.

Kodulehel pakutavate teenuste kasutamisega kinnitate, et nõustute käesolevatest Tingimustest kinni pidama. Kui kasutate siin pakutavaid teenuseid, sõlmitakse Teie ja Firma vahel käesolevate Tingimuste alusel leping.

Juhul, kui Te ei nõustu Tingimustega, ei ole Teil lubatud meie teenuseid kasutada. Emoti.ee jätab endale õiguse millal iganes ühepoolselt Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima nende avaldamise hetkest.

Firma teenuseid pakutakse vastavalt käesolevatele Tingimustele, Firma sisedokumentidele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Lepingute sõlmimine

Kodulehel lepingute sõlmimise õigus on ainult neil inimestel, kes Eesti Vabariigi seaduste järgi on teovõimelised ja võivad vastavaid lepinguid sõlmida.

Firma paigutab oma Kodulehele vaid informatsiooni seal näidatud teenuste kohta, aga ei ole ise teenusepakkuja. Kuigi Firma teeb koostööd lõplike teenusepakkujatega (edaspidi „Teenusepakkujad“), valib ise Teenusepakkujaid, jälgib pakutavaid teenuseid ning osutab heatahtlikku abi tekkinud vaidluste ja arusaamatuste lahendamisel, ei võta Firma endale mingil juhul Kodulehel avaldatavate teenuste pakkujate või kaupade müüjate kohustusi ega vastutust.

Teenusepakkuja on ära näidatud iga Kodulehel avaldatud hotelli- või vabaajapakkumise juures. Firma tegutseb vahendajana (avaldades Kodulehel kuulutusi) müüjate või Teenusepakkujatega sõlmitud lepingute alusel.

Emoti.ee töötleb Teie andmeid vastavalt õigusaktidele ja Privaatsuspoliitikale. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid (sh otseturundus) ning Teie isikuandmetega seotud õigused on ära toodud Privaatsuspoliitikas, mille läbilugemine enne Tingimustega nõustumist on kohustuslik.

Teenuste kasutamiseks peate Te Emoti.ee privaatsuspoliitikaga tutvuma. Teenuste (Kodulehe) kasutamisel nõustute Privaatsuspoliitikaga ja sellega, et Firma kogub ja töötleb Teie andmeid.

Kui leiate, et Teie andmeid ei töödelda sobivalt, kehtivad Teile Privaatsuspoliitikas ja/või Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud õigused. Teil on õigus mistahes hetkel katkestada oma nõusolek Teie andmete kogumiseks ja töötlemiseks, informeerides sellest Firmat kirjalikult.

Mõnedele Teenusepakkujate pakkumistele võivad kehtida eraldi täiendavad, konkreetses pakkumises mainitud tingimused ja reeglid, seega peate Te enne teenuse ostu hoolikalt konkreetse pakkumise või teenuse tingimused läbi lugema ning ostma teenuse vaid juhul, kui Te kõigi tingimustega nõustute.

Teenuste korraldus

Veebilehel on võimalik valida pakutavate teenuste sorteerimine ühe järgmise kriteeriumi järgi: kõige populaarsemad (veebilehe poolt valitud kõige populaarsemate partnerite pakkumised, eripakkumised ja hetkel kõige populaarsemad pakkumised), odavaim hind (kuvatakse pakkumised alates madalaimast hinnast), kalleim hind (kuvatakse pakkumised alates kalleimast hinnast), uusimad (vanade/uuete partnerite poolt kuu jooksul aktiveeritud uued pakkumised), allahindlus (pakkumised, millel on suurim allahindlus standardpakkumise hinnast).

Teil on ka võimalus teenuseid täiendavalt filtreerida ühe või mitme sorteerimiskriteeriumi alusel: sihtkoht, isikute arv, kehtivusaeg, hind, ööbimiste arv jne.

Kui Te ei vali ühtegi sorteerimiskriteeriumi, sorteeritakse teenused automaatselt vastavalt nende populaarsusele (ostusagedus) ja sel ajal saadaval olevatele eripakkumistele.

Mõnel juhul võib mõni teenus olla selles kategoorias nimekirja tipus, sest ettevõte on leppinud konkreetse teenusepakkujaga kokku teenuse ajutiseks kuvamiseks (reklaamimiseks). Sellisel juhul on need teenusepakkumised reklaamiperioodi jooksul tähistatud tekstiga "Reklaam".

Soovitused erinevates kategooriates, nagu "TOP pakkumised", "Eripakkumised", "Kingiideed", "Soovin broneerida", "Meelelahutus", "Puhkuseideed", tehakse vastavalt algoritmidele, mis võtavad arvesse ostuharjumusi, populaarsust ja hinda, ning soovitused "Kehtib suvel", "Kehtib [konkreetne periood]" esitatakse algoritmide abil, mis võtavad arvesse teenuse piiratud ajavahemikku ja on järjestatud algoritmide järgi, kusjuures nimekirja alguses kuvatakse vastavalt populaarsusele (ostusagedus) ja sel ajal saadaval olevale sooduspakkumisele.

Veebisait ei kehtesta hindu. Teile ja kõigile Teistele veebilehe külastajatele pakutavate teenuste hinnad on samad.

Tellimuse esitamine

Tellimus loetakse esitatuks, kui Te sooritate Kodulehel näidatud tegevused, mis viivad soovitud teenuse eest maksmiseni, ning tasute Firmale soovitud teenuse hinna.

Kui firma saab makse kätte, saadetakse Teie e-posti aadressile automaatselt tellimuse kättesaamise kinnitus.

Enne lepingu sõlmimist (Teenuse ostmist) olete Te kohustatud hoolikalt tutvuma infoga konkreetse teenuse müüja (Teenusepakkuja), teenuse peamiste omaduste, kasutuskorra ja hinna kohta, samuti maksmise korra, lepingu tühistamise õiguste, teenuse kehtivusaja ja muude oluliste lepingutingimuste kohta. Teenuse ostmisega nõustute Te nende tingimustega. Vajadusel on Teil õigus pöörduda otse Teenusepakkuja poole ja küsida täiendavat informatsiooni.

Kinkekaardi saatmine

Kinkekaart (omandatud teenus) saadetakse Teie e-posti aadressile, mille enne maksmist sisestasite. Peale kinkekaardi kättesaamist peate Te kindlasti registreeruma, helistades Teenusepakkujale või saates talle e-kirja. Kui Teile ei saadeta 24 tunni jooksul kinkekaarti, pöörduge kindlasti Firma poole e-posti aadressil [email protected].

Klienditeenindus

Firma on kohustatud vastama klientide päringutele e-posti aadressil [email protected] mistahes Firma pakutavate teenuste kohta 3 tööpäeva jooksul.

Kui märkate Firma pakutavas infos mõnda viga, olete Te kohustatud Firmat sellest informeerima e-posti aadressil [email protected]. Info vigade paranduse kohta saadetakse Teile e-posti teel.

Kaupade ja teenuste kvaliteet, õigus lepingust loobuda

Firma ei määra ega mõjuta kolmandate isikute pakutavate teenuste hinda, kvaliteeti ja muid tingimusi. Teenuste kvaliteedi tagab konkreetne Teenusepakkuja.

Teil on õigus keelduda Kodulehel sõlmitud ostu-müügi lepingust Eesti Vabariigi õigusaktides määratud aja jooksul ja korras sellest kirjalikult (e-posti aadressil [email protected]) teada andes (14 päeva jooksul lepingu sõlmimise päevast).

Raha tagastamise kord

Summa, mille teenuse eest tasusite, võidakse tagastada, kui: 

  • Pakkumine tühistatakse;
  • Teenusepakkuja keeldub põhjendamatult teenust osutamast;
  • Teenuse olulised tingimused (ööbimiste arv, kinkekaardile märgitud teenuste arv või kestus) muutuvad;
  • Te tühistate ise lepingu käesolevates Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides määratud korras ja tähtajaks.
  • Raha tagastamise või teenuste vahetamise küsimustes tuleb pöörduda Firma, mitte Teenusepakkuja poole. Kliendil on võimalus enne ostu sooritamist tutvuda pakkumiste tingimuste, kestuse ja muu olulise infoga, sellepärast ei tagastata raha, kui klient otsustab rohkem kui 14 kalendripäeva peale teenuse ostu, et ta ei soovi, ei saa või ei jõua teenust kasutada.

Arved

Arve väljastab lõplik Teenusepakkuja. Kingitus.ee OÜ on vaid vahendaja, kes müügikuulutusi oma kodulehel avaldab.

Eesti käibemaksuseaduse § 11 kommentaarist lähtub, et kui kaupade tarnimise või teenuste osutamise tehingus viib vahendaja vahendustasu eest omavahel kokku kaupade või teenuste ostja ja müüja (teenusepakkuja) ning kaupu või teenuseid pakub müüja (teenusepakkuja) oma nime alt, siis arvestatakse, et vahendaja on avalik ja pakub oma nime alt vaid vahendusteenust, mille eest saab ta vahendustasu. Vahendustasu saamiseks väljastab vahendaja oma esindatavale firmale (Teie hotellile) käibemaksuarve. Kaupade või teenuste eest väljastab kliendile arve kaupade tegelik müüja või teenuste tegelik osutaja (Teie hotell). Kaupade või teenuste kinkekaardite levitamist loetakse raha üleandmiseks, kuid mitte teenuse osutamiseks, seega käibemaksu objekt puudub ning käibemaksu arvestatakse hetkel, kui kinkekaardi esitamisega tasutakse kauba või teenuse eest.

Hotellitubade reserveerimine

Tuba tuleb reserveerida (s.t. registreeruda teenuse kasutamiseks) otse Teenusepakkujaga telefoni või e-posti teel ühendust võttes. Kontaktandmed on näidatud kinkekaardil või Teenusepakkuja kodulehel teenuse kirjelduse juures.

Juhul, kui Teenusepakkujal pole võimalik pakkuda Kliendile teenust soovitud ajal (näiteks on kõik vastava klassi toad juba hõivatud või reserveeritud), on Teenusepakkuja kohustatud võimalusel Kliendile kõiki alternatiive pakkuma (näiteks majutama Kliendi võimalusel kõrgema klassi tuppa). Firma ei garanteeri, et Teenusepakkujal on võimalik pakkuda teenust Teie soovitud konkreetsel päeval.

Garantiid

Et Firma pakub vaid vahendusteenust, ei määra ta Teenusepakkujate pakutavate teenuste tingimusi, aegu või mistahes muid teenuste omadusi, ei vastuta nende teenuste kvaliteedi, sisu, turvalisuse jm eest ning ei paku teenuste osas mingeid garantiisid. Siiski võib Firma käesolevate Tingimuste alusel vahendada Teenusepakkuja ja Teie vahel seoses Teenuse osutamisega tekkinud vaidluste ja arusaamatuste lahendamist. Igal juhul ostate te teenuseid omal riisikol.

Firma ei vastuta teenuste osutamisel tekkinud tõrgete ja/või ostjale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest, kui see ei ole tekkinud Firma süül. Juhul, kui firmal lasub Eesti Vabariigi õigusaktide alusel tsiviilvastutus, piirneb see otseste kahjudega, mille summa ei ületa 5000 EUR.

Muud tingimused
 
Kvaliteetse ja sobiva teenuse pakkumiseks ning Teie andmete kaitseks ja identifitseerimiseks on Firmal õigus nõuda, et ostjad, kes soovivad teenuseid kasutada, registreeruksid Kodulehel, täites selleks vastava elektroonilise ankeedi.
 
Teenuseid ostes olete Te kohustatud esitama vaid oma õigeid ja täpseid andmeid. Kui annate meile ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, kannate Teie kogu valeinfo esitamisega seotud riski. Piiramata teisi Firma õigusi on Firmal õigus ostja tellimust mitte vastu võtta või tellimus tühistada, kui ostja on esitanud ebaõigeid isiklikke andmeid.
 
Tehniliste vigade või muude tingimuste tõttu võib Firma ajutiselt või lõplikult teenuste osutamise peatada. Samuti on Firmal õigus peatada ajutiselt või lõplikult teenuste osutamine konkreetsele ostjale, kui ta rikub käesolevaid Tingimusi, teisi Firma kehtestatud reegleid või tingimusi, Eesti Vabariigi seadusi ja teisi õigusakte.
 
Ostja on teadlik ja nõustub, et Kodulehel ja teenuste osutamisel võib esineda viiteid teistele internetilehtedele, muu sisu ja allikate juurde. Firma ei pruugi kontrollida teisi internetilehti või allikaid, mida pakuvad muud firmad või isikud. Ostja on teadlik ja nõustub, et Firma ei vastuta ühegi teise kodulehe või teenuse ligipääsetavuse eest ja ei kinnita ühtegi reklaami, toodet või muud materjali, mis on kättesaadav teistel kodulehtedel või allikates, või teiste kodulehtede või allikate kaudu.

Kõik vaidlused ostjate ja Firma vahel lahendatakse omavaheliste heatahtlike kokkulepetega. Kui kokku leppida ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes Tallinna linnas Eesti Vabariigi õiguse alusel. Käesolevatele tingimustele kehtib Eesti Vabariigi õigus ning neid tuleb tõlgendada Eesti Vabariigi õiguse alusel.

Firma Kodulehel olevat mistahes informatsiooni on keelatud levitada, muuta, loata kopeerida, printida või muul moel loata kasutada, samuti on keelatud häirida Kodulehe tööd.
 
 
Kontaktinformatsioon
 
Firmaga saate ühendust võtta e-posti aadressil [email protected].